high quality related site on line.
Skutečská investiční, s.r.o. | BD Skuteč

BD Skuteč

_____________________________________________________________

Bytový dům se nachází v ulici  Havlíčkova 1023 , 539 73 Skuteč. 

Nacházíte se v něm celkem  16 bytů k pronájmu

 

Seniorské byty

Celkem 9 bytů určených pro osoby v nepříznivé sociální situaci, snížená soběstačnost je způsobena:

-  věkem  - jedná se o seniory ve věku 65 let a více - nebo

- zdravotním stavem, kdy je  osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby  dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

 

Nájemná smlouva bude uzavřena na dobu  určitou , a to na  2 roky s možností prodloužení.

 

Cena za pronájem:   84,70 Kč/m 2

Plochy bytů:   40 - 50 m 2

 

Byty pro běžný pronájem

Ostatní byty se pronajímají bez podmínek věku na dobu  určitou , dle dohody. U těchto bytů požadujeme složení v hotovosti ve výši trojnásobku měsíčního čistého nájemného.

 

Cena za pronájem:   122 Kč/m

Plochy bytů:  39 - 83 m 2 

 

Momentálně jsou všechny byty obsazeny!  Žádost o pronájem jsou přijímány na adrese: Skutečská investiční sro, Smetanova 269, 539 73 Skuteč.

Žádost o pronájem bytu naleznete  zde .

 

Další informace vám poskytne Pavla Šiklová na telefonním čísle +420 733 763 429 nebo emailu sekretariat@skosskutec.cz

 

 

Půdorys 1. PP

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

Půdorys 3. NP

 

08. 02. 2024