BD Luže

___________________________________________________________

Bytový dům se nachází v ulici Hamzova 152, 538 54 Luže. 

Nachází se v něm celkem 16 bytů k pronájmu

 

Seniorské byty

Celkem 9 bytů určených pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

- věkem - jedná se o seniory ve věku 70 let a více - nebo

- zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

 

V případě překročení věkové hranice 70 let bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. Pokud se bude jednat o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, tak bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, a to na 2 roky. Tyto byty lze pronajmout i osobám mladším, ale pouze na dobu jednoho roku. V případě, že nebude zájem o byty z řad seniorů, může být dotyčnému lhůta opět o rok prodloužena. 

 

Cena za pronájem:  64,70 Kč/m2

Plochy bytů:  36 - 73 m2

 

Byty pro běžný pronájem

Ostatní byty se pronajímají bez podmínek věku na dobu určitou, dle dohody. U těchto bytů požadujeme složení jistoty v hotovosti ve výši trojnásobku měsíčního čistého nájemného.

 

Cena za pronájem:  98 Kč/m

Plochy bytů:  33 - 78 m2

 

Momentálně jsou všechny byty obsazeny. Žádosti o pronájem jsou přijímány na adrese: Skutečská investiční s. r. o., Smetanova 269, 539 73 Skuteč.

Žádost o pronájem bytu naleznete zde.

 

Další informace vám poskytne Pavla Šiklová na telefonním čísle +420 733 763 429 nebo emailu sekretariat@skosskutec.cz

 

Půdorysy označené barevně jsou řešeny jako byty pro seniory.

Půdorys 1. PP

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

 

       

       


27. 01. 2022