class around the the watchmaking arena strategy will be foundation of luxury my response.

Skutečská investiční, s.r.o. | BD Luže

BD Luže

_____________________________________________________________

Bytový dům se nachází v ulici Hamzova 152 , 538 54 Luže. 

Nacházíte se v něm celkem 16 bytů k pronájmu

 

Seniorské byty

Celkem 9 bytů určených pro osoby v nepříznivé sociální situaci, snížená soběstačnost je způsobena:

- věkem - jedná se o seniory ve věku 70 let a více - nebo

- zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

 

V případě překročení věkové hranice 70 let bude uzavřena nájemní smlouva na dobu  neurčitou . Pokud se bude jednat o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, tak bude uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou , a to na 2 roky . Tyto byty lze pronajmout i osoby mladším, ale pouze na dobu  jednoho roku . V případě, že nebude zájem o byty z řady seniorů, může být dotyčnému lhůta opět o rok prodloužena. 

 

Cena za pronájem:   84,70 Kč/m 2

Plochy bytů:   36 - 73 m 2

 

Byty pro běžný pronájem

Ostatní byty se pronajímají bez podmínek věku na dobu určitou , dle dohody. U těchto bytů požadujeme složení v hotovosti ve výši trojnásobku měsíčního čistého nájemného.

 

Cena za pronájem:   122 Kč/m

Plochy bytů:  33 - 78 m 2 

 

Momentálně jsou všechny byty obsazeny.  Žádost o pronájem jsou přijímány na adrese: Skutečská investiční sro, Smetanova 269, 539 73 Skuteč.

Žádost o pronájem bytu naleznete  zde .

 

Další informace vám poskytne Pavla Šiklová na telefonním čísle +420 733 763 429 nebo emailu sekretariat@skosskutec.cz

 

Půdorys označené barevně jsou řešeny jako byty pro seniory.

Půdorys 1. PP

Půdorys 1. NP

Půdorys 2. NP

 

       

       


08. 02. 2024